Sloterplas

Eerste ideeën voor een restaurant aan de Sloterplas in Amsterdam enthousiast ontvangen door opdrachtgevers. Nu het plan verder optimaliseren en het design uitwerken. Uitdagend project voor de samenwerking tussen Han Hameeteman architectuur en Arccon.

Het restaurant maakt deel uit van een groter ensemble met botenhuis, lesruimten, aanlegvoorzieningen  e.d.

Ontwerp in samenwerking met Han Hameeteman Architectuur.