Broekhoven II

Het plangebied van de Broekhoven ligt aan het oostelijke uiteinde van de wijk Het Broek. Na de sloop van 114 naoorlogse woningen zijn in een nieuwe stedenbouwkundige opzet 97 eengezinswoningen en 32 appartementen gebouwd. De structuur van de bebouwingsblokken vormt een continuering van het aansluitende deel van het Broek. De gebogen bouwblokken sluiten op een vanzelfsprekende manier aan op zowel de Broeksloot aan de zuidzijde als de flatbebouwing aan de Johan de Wittlaan. Tussen de bebouwing zijn royale openbare groengebieden gesitueerd. Een groot gedeelte van de woningen is georiënteerd op deze groengebieden. In de punt van het plangebied ligt een appartementencomplex met een hoogte van 6 bouwlagen. Deze bebouwing markeert het begin c.q. de beëindiging van De Broekhoven en van de wijk het Broek.

Teneinde het stedenbouwkundig concept m.b.t. oriëntatie, ontsluiting, parkeren en inrichting van de groengebieden te ondersteunen is gekozen voor langgerekte bouwvolumes voor de eengezinswoningen die een stevig front maken naar de groengebieden. Op de bouwblokken liggen lessenaar daken die de blokken aan de zijde van de groenstroken een hoogte geven die in verhouding staat tot de maat tussen de bebouwingen. Aan de straatzijde hebben de bouwblokken een driedeling met een in materiaal en kleur uitgesproken onder, midden en boven. Het dak heeft aan de voorzijde een overstek. Deze beeldmiddelen ondersteunen, tezamen met de vorm van de bouwblokken een horizontale geleding en belijning.

Locatie't Broek Zuid Arnhem
OpdrachtgeverVolkshuisvesting Arnhem
AdviseursHeijm De Heer
BouwerKoopmans Enschede