Centrumplan

Het dorp Leuth in de Ooijpolder nabij Nijmegen kampte al jaren met een terugloop van bevolking en hiermee samenhangend het verdwijnen van voorzieningen.
Oosterpoort Wooncombinatie heeft het initiatief en de verantwoording genomen voor de revitalisering van het dorp Leuth. Verouderde gebouwen hebben plaats gemaakt voor een plein met daarom heen appartementen, een supermarkt en zorgvoorzieningen.
Zowel plein als bebouwing zijn als een samenhangend geheel vorm gegeven. Bestaande gebouwen en beplanting zijn integraal verwerkt in het plan en tevens is een nieuwe verbinding gerealiseerd met de erachter gelegen woonwijk wat zorgt voor een grote consistentie.

Het plan voorziet in winkels, praktijkruimten, crèche en woningen. Door ons werden zowel het stedenbouwkundig plan als de bebouwing ontworpen.

LocatieCentrum Leuth
OpdrachtgeverOosterpoort
AdviseursCumae / Boot
BouwerJanssen Groesbeek