Lanenbuurt

Het thema voor de opzet van de Lanenbuurt is: “Dorps wonen in een groene sfeer”. De architectuur van de woningenondersteunt dit thema door toepassing van natuurlijke materialen, sculpturaal vormgegeven daken en een ‘ton sur ton’ kleurstelling. Bijzondere eindwoningen met kapverdraaiingen, versprongen bouwblokken, daken die overgaan in verticale gevelvlakken en bloemkozijnen zorgen voor variatie en herkenbaarheid. Voor gevelstenen en dakpannen zijn fraaie materialen gekozen die in drie zorgvuldig afgewogen kleurcombinaties worden toegepast. De rijwoningen zijn er in vier verschillende basistypen. Voor alle woningen zijn meerdere optiemogelijkheden ontworpen.

LocatieWesteraam Elst
OpdrachtgeverBPD
AdviseursABT
BouwerGerritsen Bouwgroep