Transformatie

In een voormalig kantoorpand aan de Steenstraat in Arnhem is huisvesting voor studenten gerealiseerd. Het ontwerp hiervoor werd in opdracht van Portaal vervaardigd. Gelijktijdig werden met de herinrichting ook de gevels vernieuwd. De slecht geïsoleerde gevels zijn geheel vervangen. De materialen die hoofdzakelijk zijn toegepast zijn lichtgekleurd aluminium voor de gevelbekledingen en donker aluminium voor de puien. In 2010 is de renovatie opgeleverd.

LocatieSteenstraat Arnhem
OpdrachtgeverPortaal
AdviseursHeijm De Heer
BouwerHegeman Bouwpartners