Wij gaan circulair

Al midden jaren zeventig maakten wij kennis met het Rapport van Rome, een noodkreet van wetenschappers die grondstoffen op aarde in kaart brachten en ons wezen op een aanstaande uitputting van deze grondstoffen. Wij waren ons hiervan bewust en hebben vanaf de oprichting van ons bureau in 1989 ons ingezet voor een duurzame wijze van bouwen.

In onze projecten kwam dit tot uitdrukking door gebruik van milieubelastende materialen en afwerkingen te mijden en om gebouwen zo efficiënt mogelijk te ontwerpen. Mies van der Rohe zei het “Less is More”, meer met minder.

Na de realisatie van een passief renovatie in Enschede, waarvoor wij de Passief Bouwen Award mochten ontvangen is circulair ontwerpen voor ons een logische en voor de branche een onvermijdelijke volgende stap. Wij zijn blij met het initiatief van de BNA om haar leden te stimuleren haast te maken met circulair bouwen en onderschrijven het Manifest van de BNA “Wij gaan circulair”.

Circulair bouwen is maatschappelijk gezien de goedkoopste manier van bouwen en wellicht ook de gezondste voor zowel mens als omgeving.

 

Excellente gebouwen kenmerken zich door fraaie en bruikbare vormgeving en een verantwoorde bouwwijze.

Praktisch geven wij hier invulling aan door:

  • Beperking van grondstoffengebruik middels efficiënt ruimtelijk ontwerp.
  • Het aanwenden van niet-toxische en zoveel mogelijk biologische materialen dan wel 100% herbruikbare materialen.
  • Beperking van energiegebruik door inzet van het passiefhuis principe met optimale gebouwschil en lokale energieopwekking als speerpunt.
  • Scheiding van gebouwdelen (locatie, draagstructuur, gebouwschil, installaties, indeling en gebruik) met oog voor levensduur, onderhoud en toekomstige transformatie.
  • Detaillering gebaseerd op demontabiliteit en remontabiliteit.

Onze ambitie:

  • Onze opdrachtgevers en gebruikers informeren omtrent en stimuleren tot circulair bouwen.
  • Maximaal praktisch bijdragen aan circulair bouwen.

 

Manifest “Wij gaan Circulair” kunt u hier downloaden.